Get Adobe Flash player

O PROJEKCIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie otrzymało ponad 16 milionów dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”.

Umowa na realizację projektu została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. w Grajewie w dniu 26 września 2011 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który pośredniczy w przyznawaniu dotacji
z POIiŚ. Projekt przewiduje przebudowę sieci cieplnej polegającej na:

·        budowie sieci preizolowanej o długości 12 415,20 mb zastępującej wyłączaną
   z eksploatacji istniejącą sieć kanałową,

·        budowie 73 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych w miejsce istniejących węzłów cieplnych,

·        budowie 136 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych zastępujących likwidowane węzły grupowe.

Projekt przyczyni się do zaoszczędzenia 38 007 GJ/rok energii oraz do uniknięcia emisji CO2 – rozumianej jako suma unikniętej emisji CO2 w okresie realizacji projektu liczonej od rozpoczęcia projektu do końca danego roku:

-        1,298 tys. ton w 2012 r.

-        4,109 tys. ton w 2013 r.

-        8,434 tys. ton w 2014 r.

Termin rozpoczęcia projektu: 3.10.2011 r.

Termin zakończenia projektu (przekazanie do użytkowania): 31.12.2014 r.

·         Maksymalna kwota dofinansowania w ramach POIiŚ – stanowiąca 84,28 % wydatków kwalifikowanych – wynosi 16.237.110,00 PLN

·         Koszt całkowity projektu wynosi 27.060.000,00 PLN

·         Wartość wydatków kwalifikowanych – 19.265.400,00 PLN

Z uwagi na wysoki poziom innowacyjności i prorozwojowości zgłoszony do konkursu projekt PEC Sp. z o.o. w Grajewie już na etapie pierwszej selekcji merytorycznej został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na piątym miejscu listy rankingowej prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 dla działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Odsłon : 45679